Andrahandsuthyrning

Allmänt
Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för både andrahandsuthyrning och andrahandsupplåtelse.

  • Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet.
  • Andrahandsupplåtelse är att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra.

Bostadsrättshavare får inte hyra ut hela sin lägenhet i andra hand, så kallad andrahandsuthyrning, utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Del av lägenhet får dock hyras ut (gäller framförallt de så kallade generationslägenheterna) om bostadsrättshavaren fortsättningsvis bor kvar i den andra delen.

Föreningen godkänner dessutom upplåtelse i andra hand genom uthyrning om ”beaktansvärda skäl” föreligger såsom:

  • Studier på annan ort
  • Familjeskäl
  • Militärtjänstgöring på annan ort
  • Arbete på annan ort beordrad av arbetsgivare
  • Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare eller hjälporganisation

Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är upp till ett år i taget.

Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand för kortare tid om du till exempel skall vara borta hela sommaren och vill att någon, till exempel släkting, skall kunna bo där under tiden.

Så ansöker du
Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas till föreningen. (Föreningsbrevlådan Platåvägen 20 – utanför kvartersgården.) Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse finns här på hemsidan, se under Boendeinformation/Blanketter. Glöm inte att motivera din ansökan.

Om jag får nej – Vad gäller då?
Vid avslag på ansökan kan du överklaga beslutet till Hyresnämnden för ett slutligt avgörande. Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan.

Ansvar vid andrahandsupplåtelse
Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, det vill säga mot dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

Besittningsskydd
Glöm ej att avtala bort besittningsskyddet.