Säkerhet, grannsamverkan

Säkerhet och skydd
Hjälps vi, boende, åt att hålla uppsikt över gemensamma utrymmen och ser till att portar och övriga utrymmen, såsom garage, tvättstugor, cykelförråd, extra förråd hålls låsta försvårar vi för tjuvar och övriga obehöriga. Det ges då mindre utrymme för skadegörelse. Ytterligare ett sätt att förhindra inbrott och skadegörelse är att lära känna dina grannar – vi blir fler som håller uppsikt! Detta är grunden för att grannsamverkan skall fungera.Vill du veta mer om grannsamverkan – kontakta föreningens ansvarige för grannsamverkan, se Kontaktinfo/Grannsamverkan.

Meddela alltid om du ser eller upptäcker något ovanligt eller konstigt till fastighetsskötare, trappombud och/eller styrelse. Ge inte tjuven en chans!

Huskurage – vår policy för omsorg om våra grannar!
Bostadsrättsföreningen Edsbacka eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra.
Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om att något inte står rätt till.
Vi vill genom Huskurage ge grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar.


Vår policy innebär att vi, vid oro:

  1. ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är.
  2. vid behov tar hjälp av annan granne eller styrelseledamot för stöd och hjälp.
  3. ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla) Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt, genom att ringa på eller på annat sätt, uppmärksamma och agera när något sker i föreningens utrymmen. Det kan få våld att avledas eller upphöra.

Polisen – ring 112 för att larma vid akut situation
Polisen – ring 114 14 för övriga ärenden och tips


Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barn, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.
Socialtjänsten: 08-579 212 40
Socialjouren (kvällar/nätter): 08-444 45 03/04
Alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla. I vår förening ska vi också kunna förvänta oss att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro.
Bostadsrättsföreningen Edsbacka önskar att alla boende har förståelse för och tar hänsyn till att vi, med Huskurage, vill bidra till ökad trygghet för alla.