Sopor och avfall

För att tänka på framtida generationer och spara på naturens resurser är återvinning och sopsortering av största vikt. I föreningen jobbar vi därför aktivt med sopsortering för såväl de dagliga hushållssoporna som avfall från terrasser och sopor från renoveringar/ombyggnader. Detta kräver att vi alla hjälps åt och följer sorteringsreglerna för de olika fraktionerna. Nedan finner du vad som gäller och hur vi enklast följer dessa regler. Följs inte sorteringsreglerna påförs föreningen extra kostnader, vilket i slutändan belastar månadsavgiften för lägenheterna.

För att underlätta sopsorteringen har föreningen tagit fram en informationsbroschyr, som delats ut till alla lägenheter. Är du osäker på vart något skall sorteras, titta i denna broschyr!

 Sop- och avfallshantering

Hushållssopor
Alla sopnedkast är plomberade. Föreningen tillämpar numera källsortering och får därmed en lägre renhållningstaxa. Hushållssopor delas upp i två så kallade fraktioner – Matavfall och Restavfall.

Matavfall
Källsorteringen innebär att mat- och annat komposterbart avfall förpackas i därför avsedda speciella påsar som försluts och sedan läggs i kärlet med bruna locket – ”Bruna kärlet”. Påsar tillhandahålls utan kostnad av kommunen. Dessa skall finnas tillgängliga i soprummet, saknas dessa kontakta fastighetsskötaren eller gör en så kallad ”felanmälan”, se Felanmälan/HSB.

Restavfall
Övrigt så kallat ”restavfall” det vill säga brännbart avfall, förpackas i väl förslutna plast- eller papperspåsar och läggs i det stora gröna kärlet.

Placeringen av soprum beror på i vilket hus och vilken port du bor, se nedanstående förteckning.

Port nr 2 – 4 / Hus C
Ditt soprum finns på garageplanet (plan -1), 2 trappor ner från entréplan, invid uppgång till hissen/trapphuset. Du behöver en separat nyckel för att komma in i garaget.

Port nr 6 – 18 / Hus A – B
Ditt soprum finns i korridor med egen dörr intill entréporten. Din lägenhetsnyckel passar förutsatt att inte tidigare lägenhetsinnehavare har bytt ut originalcylindern.

Port nr 22 – 24 / Hus F
Ditt soprum finns på övre garageplan (plan 0), invid uppgång till hissen/trapphuset. Du behöver en separat nyckel för att komma in i garaget.

Port nr 26 / Hus F
Ditt soprum finns på övre garageplan (plan 0), invid uppgång till hissen/trapphuset. Nås enbart med hiss. Du behöver en separat nyckel för att komma ner och in i garaget.

Port nr 28 – 32 / Hus E
Ditt soprum finns på garageplanet (plan -2), 2 trappor ner från entréplan, invid uppgång till hissen/trapphuset. Nås enbart med hiss. Du behöver en separat nyckel för att komma ner och in i garaget.

Port nr 34 / Hus D
Ditt soprum finns på garageplanet (plan -1), 2 trappor ner från entréplan, invid uppgång hissen/trapphuset. Du behöver en separat nyckel för att komma in i garaget.

Port nr 36 / Hus D
Ditt soprum finns på garageplanet (plan -2), 2 trappor ner från entréplan, invid uppgång till hissen/trapphuset. Nås enbart med hiss. Du behöver en separat nyckel för att komma ner och in i garaget.

Elektriska produkter
Föremål som innehåller någon form av elektriska komponenter (har den sladd och/eller batteri) måste slängas på där för avsedd plats!!! Du får inte slänga elektriska produkter i container eller hushållssopor. Ytterligare anvisning finns i Gröna huset.

Glasigloo, batteriholk och förpackningscontainer
Nere vid kommunens parkering finner du glasigloo, batteriholk och förpackningscontainer.

Grovsopor
Enstaka gamla möbler (OBS! EJ hela möblemang!), tomma blomlådor och dylika ting slänger du i containern i Gröna huset dit din hushållsnyckel går. Tomma kartonger skall vikas ihop och plattas till!

OBS!!! Byggnadsavfall, såsom reglar, gipsskivor, golvmaterial, köksskåp med mera, måste du själv transportera bort, förslagsvis till SÖRABs återvinningscentral – Hagbytippen. Detta gäller även för mer eller mindre hela bohag / möblemang!

Rens från växter
Vid rensning och gallring i terrasslådor eller från uteplatser skall detta läggas i komposten bakom Gröna huset. Föreningens trädgårdsentreprenör tar hand om detta.

Tidningar
Läggs i tidningscontainer bakom Gröna huset.