Måndagsöppet

Styrelsen håller ”Måndagsöppet” i styrelserummet (intill tvättstuga 2 i gaveln på E-huset).

Öppet helgfria måndagar, kl 18.00 – 19.00, fr.o.m. 7 januari 2019 fram till sommaruppehållet (datum kommer att presenteras).