Hobby och fritid

Hobbylokal / hobbyrum
I gaveln på B-huset, bredvid tvättstuga 1, finns hobbylokal. Ingång mitt emot port 4. För nyckel och övrig information kontakta ansvarig för hobbylokal, se Kontaktinfo/Hobbylokal.

Boulebana
En boulebana finns på den öppna platsen vid Lusthuset (på framsidan av C-huset). Du får ta med dig egna klot.

 

Lekplats
Framför B-huset, mellan D- och E-husen, finns en lekplats med bland annat stort lekhus och sandlåda.
Vid Kvartersgården finns en gungställning med tre gungor.

 

Tennisbana / Basketplan
I sluttningen på ostsidan ner mot Stubbhagsvägen finns en ”minitennisbana” och basketplan.