Årsredovisningar och stämmoprotokoll

Här finner ni HSB Brf Edsbacka i Sollentunas årsredovisningar för de senaste åren i pdf-format. Skulle ni vara i behov av någon äldre årsredovisning, kontakta föreningen på info@brfedsbacka.se. Eventuella bilagor till årsstämmoprotokollen återfinns med originalprotokollet. Närvarolista lägger föreningen ur personintegritetssynpunkt inte ut på hemsidan, samtidigt som det inte är en offentlig handling.

Årsredovisning 2017 Protokoll från stämma 2018
Protokoll från extra stämma 2018 (nya stadgar)
Protokoll från extra stämma 2018 (nya solpaneler)
Årsredovisning 2016 Protokoll från stämma 2017

 

Äldre dokument hittas här, Årsredovisningar och stämmoprotokoll – Arkiv.

 

Föreningen publicerar sina årsredovisningar i pdf-format. . För att kunna läsa dessa krävs ”Adobe reader”, programmet kan laddas ner kostnadsfritt hos Adobe. Till Adobe.