Edsbackabladet

Föreningen ger ut en informationstidning, Edsbackabladet, som distribueras till samtliga boende i föreningen. Edsbackabladet kommer ut med fyra nummer per år. Här informerar styrelsen om nyheter, förändringar, vad som hänt, planerade underhållsarbeten och övrig för de boende intressant information. Här ges även information från trapphusombudsgruppen, trädgårdsgruppen och fritidsgruppen.

Du är välkommen med egna texter! Lägg ditt bidrag i styrelsens brevlåda utanför kvartersgården, skriv ”Edsbackabladet” på kuvertet. Det går också att skicka in ditt bidrag till info@brfedsbacka.se. Anonyma texter publiceras inte och ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att redigera i din text.

 

2019
 Edsbackabladet nr 1-2019

2018
 Edsbackabladet nr 4-2018
 Edsbackabladet nr 3-2018
 Edsbackabladet nr 2-2018
 Edsbackabladet nr 1-2018

2017
 Edsbackabladet nr 4-2017
 Edsbackabladet nr 3-2017
 Edsbackabladet nr 2-2017
 Edsbackabladet nr 1-2017

Äldre nummer av Edsbackabladet hittas här, Edsbackabladet – Arkiv.