Trädgårdsgruppen

Bo Holmberg,  sammankallande
Tel.: 070-262 04 50
E-post: tradgard@brfedsbacka.se

 

Trädgårdsgruppen Port Telefonnummer
Bo Holmberg 26 070-262 04 50
Ann Englund 14 073-999 99 96
Caroline Lindfors 36 070-499 40 50
Karin Jeppson 16 070-541 94 49
Karin Urell 24 076-180 12 36
Kerstin Magnusson 14 070-644 42 55
Maria Källberg   6 073-544 85 65
Marianne Magnusson 26 08-96 36 88