Förvaltning

Styrelsen leder och styr föreningen och fastighetsförvaltningen. Till sin hjälp har den ett antal externa aktörer. Dels de som hyrs in eller anlitas för speciella projekt och arbeten, dels de partners som sköter om mycket av det dagliga arbetet i föreningen. Förvaltningen brukar i dagligt tal delas upp i två större delar; den tekniska förvaltningen och den ekonomiska förvaltningen. Lite grovt kan man säga att teknisk förvaltning innebär att planlägga, genomföra och följa upp det underhåll som måste utföras på fastigheterna och dess tekniska installationer. Med den ekonomiska förvaltningen avses skötseln av föreningens bokföring samt all övrig administration som krävs. Utöver detta behöver föreningen bland annat daglig fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, städning och snöröjning.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Föreningen har valt HSB Norra Stor-Stockholm, som samarbetspartner för den tekniska och ekonomiska förvaltningen.

Daglig fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel
Föreningen har avtal med HSB Norra Stor-Stockholm för den dagliga fastighetsskötseln och HSB Stockholm för trädgårdsskötsel. Har du några synpunkter på dessa, tala med ditt trappombud eller med någon i styrelsen.

Trappstädning
Föreningen har avtal med extern entreprenör gällande trappstädningen. Har du några synpunkter på den, tala med ditt trappombud eller med någon i styrelsen.

Områdesstädning
Varje vår och höst bjuds föreningens medlemmar in till en ”städdag” för att gemensamt snygga upp i området. Vi städar, reparerar och målar. Kort sagt, vi ser över hela föreningens område. Att vi, som medlemmar, själva engagerar oss och hjälps åt gör också att vi kan hålla nere kostnaderna för föreningen, vilket vi alla drar nytta av. En annan mycket positiv sak med dessa ”städdagar” är att vi får möjlighet att träffa och lära känna grannar. Att vi känner varandra ger en högre säkerhet och förebygger brott. Ett ”snyggt och tryggt” Edsbacka är något vi kan njuta av alla dagar.