Gemensamma lokaler

Föreningen har flera lokaler som det finns möjlighet för medlemmar i föreningen att få tillgång till. Det är kvartersgård, bastu, gäst-/övernattningsrum och hobbyrum. Information om hur du får tillgång till dem och vad som gäller för de olika lokalerna presenteras mer ingående under respektive lokal.

Flaggning
Föreningen har två flaggstänger en vid kvartersgården och en vid lusthuset. Är det så att du firar en bemärkelsedag i familjen eller kanske har fest i kvartersgården så finns det möjlighet att låna flagga av föreningens ”flaggeneral” och själv hissa densamma. För kontakt se Kontaktinfo/Flaggeneral.

På svenska allmänna flaggdagar ser föreningens ”flaggeneral” till att hissa flaggan på föreningens flaggstänger.