Terrasser

När HSB Brf Edsbacka i Sollentuna planerades och ritades lades stor vikt vid boendemiljö och karaktar. Det är detta arbete, som än idag, ger oss den stora tillfredställelsen att komma hem till denna härliga boendemiljö, som vi dagligen kan njuta av. För att värna om denna miljön och husens karaktär har föreningen beslutat om vissa regler, som skall beaktas när markiser monteras eller när inglasning sker. Generellt gäller att styrelsens skriftliga godkännande skall inväntas innan arbetet påbörjas.

Växtlighet
Ju större växt desto mer omfattande rotsystem är en grundregel. För att undvika skador på terrasslådorna, vilket kan bli mycket kostsamt, får inte växterna vara mer än 1,80 m från terrassgolvet (1 m från lådans överkant). Denna höjd gäller för buskar och träd. Ettåriga sommarväxter och en del perenner kan ibland bli högre, men vissnar sen ner under vintern.

För att undvika smutsränder och nedsolkning av fasad eller grannens markis skall överhäng av växter på utsidan av terrasslådan klippas ner. Vid underlåtelse av ovan kan styrelsen låta ombesörja rättelse på lägenhetsinnehavarens bekostnad.

Rensning / Rengöring
Alla terrasser som inte har direkt markkontakt har i framkant en vattenkanal för uppsamling av regn och smältvatten. Denna kanal har vid dess avlopp en liten sil. Skulle silen vid rensning gå sönder eller rent av saknas – felanmäl detta! Det är viktigt att såväl kanaler som sil hålls rena så att vatten inte börjar samlas på er egen eller grannens terrass. Tänk också på att rengöra under eventuell trall så att inte smuts som ligger där under kommer ner och sätter igen sil och avlopp.


Silen finns i höger- eller vänsterkant av din terrass!

Vidare är det inte heller tillåtet att spola terrasserna med slang eller högtryck. Det kan orsaka vattenläckage samt även andra olägenheter för grannen under då det är öppet mellan terrassgolv och terrasslåda.

Målning
Den vita färgen på insidan av terrasslåda och insidan av väggarna på terrasserna underhålles av lägenhetsinnehavaren. Föreningen står dock för färgen, så att det blir ”rätt” färg för betongen. Färg fås av fastighetsskötaren. Övrig utrustning för själva utförandet, såsom pensel och roller, får den boende stå för.