Mäklarinformation

Bästa Fastighetsmäklare,
välkommen till HSB Brf Edsbacka i Sollentunas hemsida och föreningens informationssida för dig, som är mäklare. Här presenterar vi information, som är intressant och underlättar för dig i ditt arbete.

Allmänt och inför försäljning
Under rubriken Om föreningen finner du information om föreningen, dess förvaltning och ekonomi. Under rubriken Boendeinformation finns mycket information för spekulanter att ta del av. Framförallt vill föreningen peka på informationen gällande Reparation och underhåll där bland annat föreningens våtrumspolicy finns och vad som gäller för inglasningar med mera.

Inför försäljningen av bostadsrätterna 1985-1986 togs en presentationsbroschyr fram Edsbacka Bofakta (7.7 MB). Här finns bland annat de planritningar som lägenheterna byggdes efter.

Regler för tilldelning och innehav av garageplatser

Vid kontraktskrivande
För lägenheter med inglasning!
För de lägenheter, som har inglasning, gäller att den nya (tillträdande) innehavaren skriver ”Inglasningsavtal” med föreningen. Vänligen tillse att detta avtal skrivs under i samband med att kontrakt skrivs och skicka in det till föreningen tillsammans med övriga handlingar.
Avtal återfinns under Inglasning.

Vid överlåtelse
Sedan hösten 2012 har föreningen ett så kallad ”spärrat” låssystem. I samband med övergången fick varje lägenhetsinnehavare kvittera ut fem (5) st portnycklar och möjlighet att byta cylinder till lägenheten för att så att säga komma in i det spärrade systemet. (För mer detaljerad information se Portkoder, Nycklar, Nyckelbrickor & Garageöppnare. Det innebär att vissa lägenheter har samma nyckel till såväl port som till lägenhet, andra inte. Föreningen vill på alla sätt säkerställa att dessa fem nycklar lämnas vidare till nästa innehavare. Därför har föreningen en speciell rutin för detta, se nedan.
Övriga nycklar som kvitterats ut från föreningen, av säljande part, skall återlämnas till föreningen!

Port / Lägenhetsnycklar
Vid ägarbyte av lägenheten skall samtliga port/lägenhetsnycklar överlämnas till den nya ägaren, som skall kvittera mottagandet. Detta för att båda parter skall vara förvissade om att inga nycklar är på ”drift”. Utdrag ut nyckelregistret kan begäras ut från föreningen, antingen vid ett ”Måndagsöppet” eller via e-post till information@brfedsbacka.se, i dagsläget finns ingen möjlighet att få ett utdrag via e-post, så räkna med några dagar för att få ett utdrag.
OBS! Så kallad överlämningskvittens med både säljarens och köparens signatur skall lämnas till föreningen för uppdatering av nyckelregistret.
Vänligen tillse att föreningen får ett exemplar av ”överlämningskvittensen” och att parterna tar var sin kopia!

Föreningen vinnlägger sig om att ha en snabb handläggning vid överlåtelser. Dessa skall skickas in till förvaltningskontoret, se Kontaktinfo/Förvaltningskontor.

För ytterligare information kontakta föreningen på info@brfedsbacka.se och finner ni att någon information saknas eller är oklar, ber vi er meddela oss detta.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen