Blanketter

Vid vissa tillfällen och kontakter med föreningen behöver föreningen en formell skriftlig ansökan. Föreningen har därför tagit fram olika blanketter, avtal och dokument som en hjälp och för att underlätta vid dessa tillfällen. Styrelsen ber er använda dessa då föreningen därmed får in all information som behövs direkt och tidsödande extraarbete kan undvikas.

 

Digitalisering i Brf Edsbacka – medlemsenkät
Enkäten som delades ut med vårnumret 2019 av Edsbackabladet kan också hämtas här, fyllas i och skickas med e-post.
Ange Medlemsenkät i ämnsefältet och skicka till info@brfedsbacka.se.

Några metoder som vanligtvis fungerar (beroende på webbläsare, plugins och pdf-läsare):

  • Högerklicka på länken, spara filen på datorns disk, öppna i någon pdf-läsare, fyll i och spara igen, bifoga filen i ett e-brev och skicka.
  • Klicka på länken (enkäten öppnas vanligtvis i ny flik), fyll i och spara på datorns disk,  bifoga filen i ett e-brev och skicka.

Digitalisering i Brf Edsbacka – medlemsenkät

 

Uttag från inre reparationsfonden
När ni önskar en utbetalning av hela eller delar av den intre reparationsfonden använd denna blankett.

 Uttag inre rep fond

Andrahandsythyrning
För andrahandsuthyrning krävs ett skriftligt godkännande från styrelsen. För att styrelsen skall kunna hantera fråga och fått in den information som krävs, skall en skriftlig ansökan lämnas in. Den finns här för nedladdning.

OBS! Det är du som innehavare av kontraktet, som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av avgiften under andrahandsuthyrningen.

 Ansökan om andrahandsupplåtelse