Stadgar

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

pdf_24 Stadgar för Brf Edsbacka

Utöver föreningens stadgar måste föreningen och dess medlemmar följa:

  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Årsredovisningslagen
  • Lag om ekonomiska föreningar
  • med flera lagar och förordningar, som kan komma att vara tillämpliga

Önskas ytterligare information om lagarna hänvisar vi till Svensk författningssamling SFS.