Brandskydd

Brandskydd / brandvarnare

Allmänt
För de som bor och vistas i flerfamiljshus gäller att man skall uppmärksamma och följa de regler, som tid till annan, gäller för förvaring av brandfarliga ämnen och vätskor. Se avsnitt ”Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen” (sid 8) i MSBs broschyr (MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. För gaser se broschyr Gasol för hem- och fritidsmiljö och avsnitt ”Förvaring i flerbostadshus” (sid 8).

Trapphus
Med tanke på de svårigheter som kan uppstå för ambulanspersonal med flera, samt om utrymning måste ske vid en eventuell brand är det inte tillåtet att ha barnvagnar, cyklar, möbler, påsar med tidningar med mera stående i trapphusen.

Lägenheten
Det finns lagkrav på att alla nya lägenheter skall vara försedda med en brandvarnare. Föreningen har, vid två tillfällen, delat ut brandvarnare till samtliga lägenhetsinnehavare. Det är en billig livförsäkring att ha en fungerande brandvarnare. Kolla batterierna!

För mer information om brandskydd, se broschyren Skydda ditt hem mot bränder eller MSBs webbplats.

Garage
För att snabbt kunna ingripa vid en mindre brand har föreningen utrustat alla garage med pulverbrandsläckare.

Dessa finns monterade vid dörren ut från garagen till trapphusen.