Kabel-TV och bredband

TV
Föreningen har centralantenn och vi är anslutna till Com Hem´s basutbud. Basutbudet jan – 2010 består av följande analoga kanaler;

STV 1
STV 2
STV 24
STV B
K – Kunskapskanalen
TV 4
TV 4 +
TV 4 Sport
5:an
TV 3
Kanal 9
MTV
Sollentuna Lokal TV
Viasat 6
Viasat 8

Det gruppavtal föreningen har innehåller även möjlighet att för de boende att ta emot följande digitala kanaler;

STV 1
STV 2
STV 24
K – Kunskapskanalen
STV – HD
TV 4
Axess TV
Viasat 6
STV B

Utbudet ovan (digitala och analoga), som ingår i föreningens avtal för alla medlemmar kan komma att förändras med tiden.

Önskar du, som boende, ytterligare kanaler så finns hela Com Hems utbud att tillgå. Du tecknar eget avtal direkt med Com Hem. För mer info, se Com Hem.

Bredband
Föreningen har även gruppavtal för bredband. Fiber finns indraget i alla lägenheter och abonnemangskostnaden ingår i månadsavgiften för lägenheten. Avgiften för bredband särredovisas på hyres-/avgiftsavin. Hastigheten är 100/10 och en trådlös router ingår. Önskas högre hastighet beställs det av varje lägenhetsinnehavare med en tilläggsdebitering direkt från Com Hem, som är leverantör även av bredbandstjänsten.

Parabolantenn
När HSB Brf Edsbacka i Sollentuna planerades och ritades lades stor vikt vid boendemiljö och karaktär. Det är detta arbete, som än idag, ger oss den stora tillfredställelsen att komma hem till denna härliga boendemiljö, som vi dagligen kan njuta av. Lagar och regler säger även att ”Föreningen ansvarar för fasaderna och allt som hänger ut från altaner och terrasser”.

Föreningen har därför beslutat att det är tillåtet att montera parabolantenn under förutsättning att skriftlig ansökan med tydlig monteringsbeskrivning görs till föreningens styrelse och i övrigt följer föreningens policy. Tekniken går hela tiden framåt och istället för att skaffa parabol med stora kostnader som följd, är föreningens tips att undersöka andra möjliga lösningar, eventuellt annat utbud från Com Hem, via annan leverantör eller teknik, som till exempel bredband.

För föreningen gäller följande policy:

  • Parabolen får monteras på insidan av altanens kortsidor och på så sätt att den inte hänger utanför altanen/altanlådan
  • Parabolen ej monteras i altanens tak eller på golvet (risk för läckage/sprickbildning)
  • Parabolen ej monteras på altanräcket, på altanlådans utsidor eller på altanlådans kanter
  • Parabolen skall vara vit
  • Monteringen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt

Till följd av föreningens ”fasadansvar”, som nämnts ovan kommer föreningen, om policy och/eller skriftlig ansökan inte sökts, ålägga lägenhetsinnehavaren att på egen bekostnad snarast montera ned parabolen. (Montering av parabolantenn i strid med föreningens regler är en olovlig åtgärd enligt en dom i Hovrätten.)