Styrelse

Claes Breitholtz, ordförande
Tel.: 070-822 01 50
E-post: ordforande@brfedsbacka.se

Sven Wester, vice ordf., energi / fastighet
Tel.: 070-620 91 69
E-post: energi@brfedsbacka.se

Ewa Backans, sekreterare
Tel.: 070-378 66 23
E-post: sekreterare@brfedsbacka.se

Solveig Wadman, ekonomi
Tel.: 070-576 86 90
E-post: ekonomi@brfedsbacka.se

Christer Selgeryd, informationsteknik
Tel.: 070-534 96 92
E-post: informationsteknik@brfedsbacka.se

Bo Holmberg, kommunikation / trädgård
Tel.: 070-262 04 50
E-post: kommunikation@brfedsbacka.se, tradgard@brfedsbacka.se

Margita Holmberg, miljö / äldrefrågor / andrahandsuthyrning
Tel.: 073-355 33 48
E-post: miljo@brfedsbacka.se

Bo Lundström, säkerhet / trafik
Tel.: 070-813 69 51
E-post: sakerhet@brfedsbacka.setrafik@brfedsbacka.se

Lars Urell, avtal / upphandling
Tel.: 070-689 55 11
E-post: avtal@brfedsbacka.se

Carina Göthberg, förvaltare (utsedd av HSB)
Tel.: 010-442 50 05
E-post: forvaltare@brfedsbacka.se