Byteslista

Här på ”Byteslistan” lägger föreningen, på önskan från respektive medlem, ut ”bytesannonser”. På byteslistan publiceras bytesannonser för garageplatser, p-platser och lägenheter.

Har Söker Kontaktinformation
Garageplats i F-huset Garageplats i C-huset 070-7666143 mmolavijo@grenke.se

Vid byte!
Har man så hittat sin ”bytespartner” här, så är det dags att gå vidare och få bytet registrerat! Vid byte av förråd eller garageplatser är det lite enklare. Ta kontakt med förvaltningen och nödvändiga dokument (hyresavtal) skrivs och undertecknas. Är det ett lägenhetsbyte så krävs mer. Föreningen rekommenderar att dessa köpe- och försäljningshandlingar, som då krävs, upprättas av kunnig person. Detta är inget som föreningen upprättar!

Hur publiceras en annons?
Den medlem som önskar göra ett byte skickar ett e-postmeddelande till info@brfedsbacka.se och ber att få en ”bytesannons” upplagd på hemsidan. Föreningen bevakar inte listan! Det innebär att – för att få bort sin ”bytesannons” från listan efter genomfört byte eller av någon annan anledning – vederbörande ombeds då skicka ett nytt meddelande om detta.
OBS! För publicering krävs att försäkran nedan finns med i meddelandet till föreningen – annars sker ingen publicering!.

Exempel!
Jag, Test Testsson, ber att en ”bytesannons” läggs upp på föreningens hemsida med följande information.
Har: Garageplats i F-huset
Söker: Garageplats i D-nuset
Kontaktinfo: Test Testsson, Tel. 08-xx xx xx, test.testsson@exempel.se

Försäkran
Jag, Test Testsson på Platåvägen xx, är medveten om och försäkrar att jag tar fullt ansvarar för lämnad information och att jag godkänner att Brf Edsbacka fritt får publicera dessa uppgifter på föreningens hemsida.