Styrelsen och övriga funktionärer

Styrelsen består av åtta ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Föreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm, varför en ordinarie och en suppleant utses av HSB. Styrelsens huvuduppgift är att leda och styra förvaltningen av föreningen och dess fastigheter. Styrelsen sammanträder c:a 11-12 gånger per år. Varje ledamot har ett ansvarsområde, där personen är ansvarig att antingen själv eller tillsammans med annan ledamot bereda aktuella frågor för att styrelsen skall ha tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut under styrelsemötena.

Utöver dessa förtroendevalda finns ett antal funktionärer, som avsätter mycket tid och engagemang för föreningen och allas trevnad. Dessa engagerade medlemmar sköter bland annat om trappombudsgruppen, bokning av kvartersgården, gäst- / övernattningsrum och bastu. Dessutom finns fritidsgruppen och de som ansvarar för hobbylokalen.

Har du någon specialitet eller intresse, det kan vara i ditt arbete eller som din hobby. Hör gärna av dig till ditt trappombud, valberedningen eller någon i styrelsen. Det finns alltid plats för fler och nya hjälpande händer.

För kontaktinformation till styrelse och övriga funktionärer se Kontaktinfo.