Länkar

Här presenteras länkar som kan vara av intresse för dig som boende i föreningen.

HSB Norra Stor-Stockholm
HSB Brf Edsbacka i Sollentuna är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm, vilket innebär att du som bostadsrättsinnehavare är med i HSB. Därigenom har vi, som medlemmar, möjlighet att utnyttja förmåner och rabatter. För mer information om vilka erbjudanden/förmåner som finns, se HSB Norra Stor-Stockholm.

Com Hem
Föreningen har avtal med Com Hem om ett basutbud, som distribueras till samtliga boende. Önskar du, som boende, ytterligare kanaler så finns hela Com Hems utbud att tillgå. Du tecknar eget avtal direkt med Com Hem. För mer info, se Com Hem.

Sollentuna Kommun
På Sollentuna kommuns hemsida finns matnyttig information från kommunen gällande alla dess verksamheter, se Sollentuna Kommun. Kommunen har också ett stort bildarkiv, mycket finns tillgängligt på Internet, se Sollentunabilder.

Sollentuna Energi
Sollentuna Energi är ett helägt kommunalt bolag som sköter om el-leveranser, fjärrvärme, renhållning, vatten, avlopp samt Gata Park för Sollentuna Kommun. Några av de vanligaste frågorna, som brukar komma till föreningen tas upp nedan. Mer detaljerad information om Sollentuna Energis verksamhet finns på deras hemsida, se Sollentuna Energi.

  • Har du som boende i HSB Brf Edsbacka i Sollentuna valt Sollentuna Energi som leverantör för din el, så är det dit du skall göra eventuell felanmälan.
  • Renhållning/Sophämtning och de direktiv vi, som boende, skall följa administreras av Sollentuna Energi.

Bysmeden Lås AB
Föreningen kan rekommendera Bysmeden Lås AB om ni skulle vara i behov av låssmed.
Tel. 08-681 78 57, för ytterligare information se Bysmeden Lås AB (BBGRUPPEN).

OBS! För extra nycklar till föreningens allmänna utrymmen och lägenhet som har cylinder, som ingår i föreningens ”spärrade” nyckelsystem – se under Portkoder, Nycklar, Nyckelbrickor & Garageöppnare.

Förskolan Stiftelsen Edsbacka daghem
Inom föreningens område finns ett daghem som drivs i stiftelseform. Verksamheten har bedrivits här sedan husen byggdes 1986. För mer info, se Förskola.