Valberedning

Gunnar Lamin, sammankallande
Tel.: 08-96 68 97
E-post: valberedning@brfedsbacka.se

Lisbeth Larsered
Tel.: 070-325 80 06

Björn Nylén
Tel.: 073-045 68 69