VIKTIGT om e-faktura Juli

Får du HSBs hyres-/avgiftsavier som e-faktura, ta del av HSBs information!

Följande information kommer från HSB. Du kan också läsa HSBs pdf-fil via denna länk.
Informationen finns även tillgänglig på HSB Portalen, under Nyheter.

INFORMATION E-FAKTURA JULI
Vi har upptäckt att det har blivit något fel i tekniken kring distributionen av månadens e-faktura. Beloppet för juli har blivit 0 kr att betala och för en del banker så har det skickats ut en avi med korrekt belopp också (två underlag).

Har du endast fått en e-faktura med 0kr att betala för juli så kan du öppna upp avin för att se vilket belopp som ska betalas in. Knappa in rätt belopp och därefter godkänn avin för betalning.

Har du fått två underlag med e-fakturor med både ett korrekt belopp och ett underlag med 0kr så kan du godkänna allt.

GDPR

Ny dataskyddslag
Den 25 maj 2018 träder en ny och mycket viktig lag i kraft. GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddsförordning som kommer att gälla i samtliga EU-länder. GDPR ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL) som då slutar att gälla. Många av lagkraven i GDPR finns redan i PUL, skillnaden är att GDPR är strängare och omfattar fler uppgifter. PUL hade även undantag som nu försvinner.

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste naturligtvis hålla reda på vilka som är medlemmar i föreningen och vem som äger vilken bostadsrätt. Detta regleras i Bostadsrättslagen och är ingenting som hindras av GDPR. Däremot omfattar Bostadsrättslagen inte övrig information och kontaktuppgifter till medlemmarna. Sådant som telefonnummer och e-postadresser till medlemmarna får alltså inte registerföras automatiskt.

Styrelsen arbetar med att se över detta så att vi följer GDPR. Det avser information i registerform, datorbehandlad men också utskrivet på papper. Register som hanteras av leverantörer och egna register i föreningen.